"De krant (De Tijd) praat over middelen die overkomen, maar in hoeverre dekken die de uitgaven?. Dat weten wij nog niet", klonk het donderdagochtend op de VRT-radio. "Over deze maatregel is nog niet gesproken binnen de Vlaamse regering."

De Tijd brengt donderdag aan het licht dat de hypothecaire aftrek in 2014 uitdooft, wanneer die bevoegdheid is overgeheveld naar de deelstaten. Zij mogen niet ingrijpen op de belastbare basis, waardoor een nieuw systeem met belastingkredieten- of kortingen zal nodig zijn.

Op zich vindt Vlaams begrotingsminister Muyters de overheveling een goede zaak. "De woningnood en de behoeften zijn erg verschillend in Vlaanderen en Wallonië", verduidelijkt hij. "Maar ook voor ons is een en ander nog heel onduidelijk." Zo weet de Vlaamse regering nog niet "hoeveel middelen vandaag nodig zijn om de maatregelen door te trekken". "Wat zou dat kosten naar de toekomst toe?", vraagt Muyters zich af.

Tegen medio februari wil de Vlaamse regering in kaart brengen welke bevoegdheden precies overgeheveld worden naar de deelstaten. "Dan zullen we kijken wat juist overkomt qua middelen en bevoegdheden. Over onduidelijkheden zullen we dan nadien in dialoog treden met de federale regering", aldus nog N-VA-minister Muyters.