Registreer aanmelden
 
   
  Skip Navigation Links
Startpagina
Rentezoeker
Mijn rente op de voet
Bedrijvengids
Forum
Contact
 
 
Disclaimer  

Algemeen

Alle informatie op de website van renteopdevoet.be mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgeschreven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de renteopdevoet.be-website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Renteopdevoet.be is een website die het mogelijk maakt voor personen die op zoek zijn naar een hypothecaire lening een richtlijn te geven, naar wat andere mensen qua rentevoet ontvingen.
Renteopdevoet.be werkt volgens het peer-to-peer mechanisme waarbij klanten andere klanten informeren, een soort mond-aan-mond reclame als het ware.

Geen enkel voorstel op deze site komt van een bank, hypothecaire instelling, kredietmakelaar of verstrekker van sociale woonkredieten maar van de persoon (klant) die het voorstel ontving, en als dusdanig verantwoordelijk is voor de juistheid ervan.

Voorstellen invoeren

Het online plaatsen van een rentevoorstel houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de redactie in.
De juistheid van de neergeschreven gegevens blijft voor de auteur. De maker van renteopdevoet.be sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op renteopdevoet.be geplaatste voorstellen, reacties of berichten uitdrukkelijk uit.

De maker van renteopdevoet.be houdt zich het recht voor om voorstellen te verwijderen indien deze onrealistisch blijken te zijn, alsook bij misbruik (bijvoorbeeld opvallend veel voorstellen van eenzelfde bank door eenzelfde persoon).

Misbruik

Wanneer er een sterk vermoeden van misbruik van de site is kan de gebruiker geblokkeerd worden voor bepaalde tijd.
Misbruiken kunnen ook door bezoekers gemeld worden en zullen door de maker van de site bekeken en opgevolgd worden.
Wanneer uw ingevoerde voorstel niet gepubliceerd werd of weggehaald werd, kan u uitleg vragen via info@renteopdevoet.be

Het plaatsen van reacties welke tot doel hebben, het promoten van een internetsite, bedrijf, evenement of reacties en voorstellen voorzien van extra trefwoorden zijn niet toegestaan.

Pornografische-, erotische-, sex- en contactgerelateerde opmerkingen, commentaar en/of voorstellen zijn niet toegestaan.
Het hacken van de renteopdevoet.be website is absoluut verboden en wordt bestraft. Hier wordt in alle gevallen er, zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, de politie bijgehaald. Hier staat een gevangenisstraf op van drie maanden tot twee jaar en/of een geldboete tot 25.000 euro.


 

Betrouwbaarheid van de informatie op de website

Op renteopdevoet.be of rodv.be kan u onderhandelde voorstellen voor woonkredieten bekijken, ingevoerd door collega bankshoppers. Deze gegevens worden uitsluitend informatief aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat deze betrouwbaar, volledig en nauwkeurig is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (financiële instellingen, kredietmakelaars, hypotheek adviseurs) alvorens een beslissing te nemen in verband met een aspect van uw hypothecaire lening, woonkrediet of schuldsaldoverzekering. De maker(s) van deze site kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de renteopdevoet.be-site of rodv.be-site, inclusief gedownloade bestanden.

 

Forums

Renteopdevoet.be of Rodv.be heeft op ieder ogenblik het recht de forums geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Renteopdevoet.be of Rodv.be kan/kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) deze forums. De inhoud van de berichten wordt door derden geplaatst en valt dus buiten de aansprakelijkheid van renteopdevoet.be en/of rodv.be. Renteopdevoet.be en/of rodv.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade, die zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige forums.

Rekenmodules

Renteopdevoet.be heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of verliezen die voortkomen uit berekeningen met de rekenmodules op deze website.

 

Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de renteopdevoet.be-site/rodv.be-site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Tom Govaert en is beschermd rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database. De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Renteopdevoet.be/Rodv.be kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot 500.000€ geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Google-advertentiecookie en privacybeleid

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.
Voorstel zoeken
Schuldsaldo toevoegen
Schuldsaldo zoeken

[ advertentie ]

www.renteopdevoet.be |  www.rodv.be |  disclaimer / gebruiksvoorwaarden |  adverteren
Renteopdevoet.be® - 2010